Heeft u overproducties of voorraad die over is gebleven? Wij hebben interesse! 

Overproducties verwijzen naar situaties waarin de productie van goederen of diensten de vraag ervan overschrijdt. Dit betekent dat er meer producten worden geproduceerd dan er daadwerkelijk kunnen worden verkocht of geconsumeerd door de markt. Overproducties kunnen optreden in verschillende sectoren en kunnen verschillende oorzaken hebben.

Een van de belangrijkste oorzaken van overproductie is het gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod. Dit kan voortkomen uit foutieve prognoses, waarbij producenten de vraag naar hun producten verkeerd inschatten en dus te veel produceren. Overproductie kan ook het gevolg zijn van inefficiënte productieprocessen, overmatige investeringen in productiecapaciteit of het niet adequaat reageren op veranderende marktomstandigheden.

Overproductie kan negatieve gevolgen hebben voor producenten, zoals verliezen, overbelaste voorraden en verhoogde opslagkosten. Dit kan weer concurrentieverstoringen veroorzaken en de winstgevendheid van producenten beïnvloeden. De oplossing hiervoor is dat wij uw restpartijen opkopen! Op deze manier heeft u meer ruimte in uw magazijn, meer liquide middelen en meer overzicht in uw voorraad.

Mocht u een aanbieding willen doen met een vrij grote bijlage dan kunt u deze het beste mailen naar info@stocklots.be

× U kunt ook uw aanbieding doen via Whatsapp